ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.azember.hu az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a (2) bekezdésének, valamint a 15. § (1) bekezdésének alapulvételével az alábbi adatkezelési tájékoztatást adja.

Az adatkezelő megnevezése: Gálfi Sarolta (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.azember.hu alapító szerkesztője.

Az Adatkezelő elérhetősége: hello@azember.hu

Az adatgyűjtés ténye, célja:

A www.azember.hu weboldal hírlevélre való feliratkozás, továbbá saját, illetve partnerekkel közös szervezésben megtartott rendezvényein való részvételre való jelentkezés befogadása és biztosítása körében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

A kezelt adatok köre:

Hírlevél feliratkozáshoz megadott adatok: név és e-mail cím.

Hírlevelet csak azok kapnak, akik vagy a www.azember.hu oldalon vagy személyesen (pl. rendezvényen) feliratkoztak rá.

Regisztrációhoz szükséges adatok: név, e-mail cím és telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adja ki. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással, vagy a hello@azember.hu -ra érkező kéréssel lehetséges. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról, az emailen érkező adattörlési igény 2 munkanapon belül teljesül.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatkezelő tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, így az jogosult a jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatok tárolására.

A tárhely-szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.
A tárhely-szolgáltató címe: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Adatkezelő által arra felhatalmazott személyek, kizárólag a www.azember.hu fejlesztése, szerkesztése, promóciójának előkészítése céljából.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatok megadása önkéntes alapon, az érintett hozzájárulásával történik. Adatkezelő a megadott adatokat az Infotv-ben foglaltak figyelembevételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.

Tájékoztatás az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről:

“Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

  1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Adatkezelő az érintettek észrevételeit, kérelmeit, panaszait írásban a hello@azember.hu e-mailcímen fogadja. A szóban forgó megkeresésekre a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül válaszol.

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasot 22/c

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 

Az Adatkezelő lakóhelye szerint illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, ugyanakkor az érintettnek lehetősége van a lakóhelye (illetve tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszék előtt pert indítania.

Statisztikai adatok

www.azember.hu által használt statisztikai eszköz a Google Analytics.

Szentendre, 2017. október 13.

 

A szolgáltató neve: Gálfi Sarolta

A szolgáltató e-mail címe: hello@azember.hu

NAIA szolgáltató adószáma: 8409361698

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A szolgáltató telefonszáma: +36 30 3211255

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH – 125144/2017.

A tárhely-szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.
A tárhely-szolgáltató címe: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12.