Perspektívák 44. Az érem két oldala

Hajlamosak vagyunk egy egyoldalú kép, vagy információ alapján megítélni helyzeteket, embereket, történéseket. Pedig az éremnek mindig két oldala van, ketten teszik ki az egészet. A HAHET jelmondata: Natural Lifemanship. Nagyjából annyit tesz, hogy az élet művészete. Azt igyekszünk átadni, hogyan lehet egy életet művészien, kreatívan, alkotó szemlélettel élni és teremteni. Bármilyen alapanyagot is kapunk, abból valami szépet, értékeset formálni. A Natural Lifeman – az élet művésze. Ez a szemlélet életek sokaságát tette már szabaddá, szárnyalóvá, segített megalkotni műalkotásként létező életeket. Életművész. Van ennek azonban egy erősen pejoratív olvasata. Egy olyan jelmondatot választottunk, ami inkább használatos negatív értelemben. Az életművész címke általában olyan embert takar, aki kibújik a felelősség alól, aki csak elvesz, kihasznál minden lehetőséget, aztán továbbáll. Egy link alak, aki felrúg minden konvenciót. Persze ebben van egy nagyfokú szabadság is, valami, ami vonzó, mégis könnyen társítjuk hozzá a negatív ítéletet.

A művészetnek is sok aspektusa van. Lehet önmagáért való és lehet adakozó. Ahogy minden, ez is széles skálán mozog. Sokan a művészekre is a társadalom ingyenélőiként tekintenek, hiszen nem termel semmi kézzelfoghatóan hasznosat. Mások meg tudják, hogy az emberiség egyik nagy értéke a művészet, elkíséri az emberiséget, az emberi létet az ősidőktől fogva. Szellemi táplálék, ami hitet, reményt, kapaszkodót, új nézőpontokat adhat. Tágítja a szellemi teret, összeköt és magunkhoz kapcsol. Az éremnek két oldala van…

Nem kell lemondanunk valamiről csak azért mert negatív előítéletek társulnak hozzá. Mutassuk meg inkább azt az oldalt, amit nekünk jelent. A Natural Lifeman – Az Élet Művésze – viselkedésének középpontjában mindig az élet szeretete és tisztelete áll. Állhatatosan saját belátása és értékrendje szerint cselekszik, akkor is, ha ez a nehezebb út. A tolerancia, a megértés, az együttműködés jegyében képes hatékony lenni. Bízik magában és kiáll a jogáért, hogy önmaga lehessen, ahogy mások is. Érti és érzi a saját működését, tudja, hogy mire van szüksége a saját egyensúlyához. Soha nem bánt másokat saját feszültségei miatt, a problémákra építő megoldást keres. Meg tudja találni a helyét a világban, nem bocsátkozik felesleges hatalmi konfliktusokba. És ami a legfontosabb, hogy erre azért képes, mert jól érzi magát a bőrében!

Mi boldogan viseljük az életművész címkét.

Ti milyen jelmondatot választotok?

 

Fotó és szöveg: Varju Kata